Projecten

De volgende projecten is SVO momenteel aan het uitvoeren met ADR. Donaties zijn van harte welkom en zullen de impact van onze activiteiten vergroten!

  • Video van de Boomplantdag in 2020 - Op 29 augustus 2020 is er met een klein fonds van SVO voor de eerste keer een boomplant dag georganiseerd in Gorom-Gorom. Het was een mooi voorbeeld hoe door samenwerking een klein project tot iets groots kan uitgroeien met deelneming van de bevolking en de lokale autoriteiten. Onder de leiding van ADR zijn 800 bomen geplant, waarvan een groot deel bij publieke gebouwen en op het terrein van het plaatselijke lyceum.
  • Boomplantdag in Gorom-Gorom - De gemeente van Gorom-Gorom wil graag ecologisch herstel in haar gemeente bevorderen. De gevolgen van klimaatverandering zijn in Oudalan goed te voelen, zoals in de documentaire ‘Mer de soif’ te zien is en de vegetatie heeft te leiden onder de omstandigheden. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest op het gebied van ‘regreening the desert’ en ook Gorom-Gorom wil …
  • Corona kits - In juni 2020 verdeelde Dagnal Roobe 200 zakken rijst en artikelen voor persoonlijke hygiëne in Gorom-Gorom. Deze ‘Corona Kits’ waren bedoeld voor arme gezinnen uit de stad zelf en vluchtelingen die naar de stad toe zijn gekomen. De kits bevatten mondkapjes, alcoholische gel, zeep, een emmer en waterketels. De kits konden verdeeld worden dankzij financiële steun van Wilde Ganzen en …
  • schoonmaakactie Gorom-Gorom Schoonmaakactie Gorom-Gorom Plastic free! - In het kader van het project Gorom-Gorom Plastic free! is in april 2020 een schoonmaakactie gehouden op de markt van Gorom-Gorom. Een flinke groep vrijwilligers ging aan de slag en hielp mee om de markt en haar omgeving schoon te maken. Rond de markten in Burkina Faso ontstaan vaak enorme afvalbergen. Het is nodig om deze regelmatig te verwijderen. Moussa …
  • Documentaire: Mer de Soif - Documentaire maker Seidou Samba Touré maakte een prachtige film over de impact van klimaatverandering op de Sahel regio van Burkina Faso. De film is geschoten in de regio Oudalan, waar wij actief zijn en laat bewoners van die regio aan het woord. Speciaal voor het Don’t Waste My World Project is er een korte versie van de film gemaakt om op …
  • Gorom-Gorom PlasticFree! - De wereld raakt steeds meer vervuild. Iedereen die reist in ontwikkelingslanden ziet dat het plastic afval overal op straat ligt. Vuil wat uiteindelijk in de oceanen terecht komt of in de bodem. .
  • Don’t Waste My World! - Dankzij een grote subside kunnen we een bewustwordingscampagne op VMBO scholen in Nederland houden over Duurzame ontwikkelingsdoelen, het afvalprobleem en klimaatverandering.
  • Tuinen voor vrouwen - In het najaar van 2018 zijn er op vijf locaties 165 tuinen bijgekomen. Er zijn nu in totaal op 9 locaties ruim 400 tuinen in gebruik genomen dor de vrouwen.
  • Watervoorzieningen - Water en voedselzekerheid vormen de basis voor het menselijk bestaan. Aan deze basisbehoeften is helaas een groot gebrek in de regio.


Voltooide projecten vindt u in het Projecten Archief