Kerstactie 2020 – ecologische tuinen

Aisha woont in de provincie Oudalan in Burkina Faso, één van de armste gebieden in de wereld.

Het gebied kampt al jaren met extreme droogte. De Sahel woestijn rukt op en de bodem is uitgeput. Aisha en haar familie zijn afhankelijk van landbouw, maar gewassen willen niet groeien. Het vee scharrelt rond naar eten dat er niet is. En er is nog een groot probleem in de regio bijgekomen. Door het extremistisch geweld zijn er vele vluchtelingenkampen. Op zoek naar onderdak en eten voor de vluchtelingen worden de spaarzame bomen gekapt voor hout om op te koken en voor de verkoop.

Dit kan zo niet langer! Tijd voor meer groen, voedsel en inkomen..

Het is dringend tijd voor ecologisch herstel. Onze Stichting Steun voor Oudalan werkt samen met partnerorganisatie Dagnal Roobe aan duurzame vergroening: volgens de principes van agro-ecologie worden groentetuinen aangelegd in de provinciestad Gorom-Gorom. Tuinbouw op basis van agro-ecologie herstelt de bodem en gebruikt alleen organische middelen voor gewasbescherming en bemesting. De tuinen zijn bedoeld voor de vrouwen van Gorom-Gorom en de vluchtelingenvrouwen. Zij krijgen zo de mogelijkheid gewassen te kweken en met de verkopen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dan hebben ook zij weer toekomstperspectief. 

De grond is er al. Wat we missen is de omheining en water..

Samen met onze partnerorganisatie Dagnal Roobe hebben we de beschikking over een hele hectare braakliggende grond. De experts van APAF (een vereniging voor promotie van agroforestery) helpen ons met de techniek. Om te kunnen beginnen hebben we een omheining en een waterpomp nodig. Met jouw bijdrage gaan die voorzieningen er komen! Dan kunnen we starten met de eerste groep van 30 vrouwen. We streven ernaar om uiteindelijk 100 vrouwen als Aisha hun eigen stuk grond van 100m2 aan te bieden. Dan hebben zij weer een kans op een toekomst en de natuur heeft kans op herstel. 

 We willen graag met de aanleg van de omheining en de waterpomp van. start in april 2021!.

Help je mee? Volg de link om te doneren
https://www.steunvooroudalan.com/donations/kerstactie2020/

Voor een structurele bijdrage of meer informatie kun je terecht op onze website www.steunvooroudalan.com.

Iedere gift is van harte welkom. Stichting Steun voor Oudalan werkt met vrijwilligers en je geld komt daar terecht waar jij het voor bedoeld hebt.  Namens Aisha en de vrouwen van Oudalan bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *