Jaarverslagen

> Archief van jaarverslagen

Inleiding jaarverslag 2020

Hierbij treft u het jaarverslag 2020 aan van Stichting Steun voor Oudalan (SVO). Het jaar 2020 was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie kreeg de wereld in zijn greep. Ook in Burkina Faso hadden de maatregelen tegen de verspreiding van het virus een desastreus effect op de toch al zwaar getroffen economie. Tot op heden zijn er gelukkig weinig besmettingen geweest, maar de handel kreeg het zwaar te verduren. De grenzen gingen dicht, er werd een avondklok ingesteld en zelfs de markten waren voor een langere periode gesloten. Voor alle mensen die afhankelijk zijn van de kleinschalige handel voor hun dagelijkse inkomen was dit een heel zware tijd. Omdat de grenzen nog steeds dicht zijn, is er minder aanbod van producten en zijn de prijzen gestegen. Steeds meer Burkinabé vallen onder de armoedegrens. Als gevolg daarvan is het voor veel ondernemers heel moeilijk om voldoende omzet te maken omdat er weinig vraag is vanwege een gebrek aan koopkracht. Een negatieve spiraal.
Ons projectgebied, Gorom-Gorom in de provincie Oudalan, heeft naast de
coronamaatregelen vooral te maken met de toestroom van ontheemde mensen (Internally Displaced People) uit de regio. De provinciehoofdstad is gegroeid van 20.000 personen naar inmiddels 100.000 personen. De activiteiten van SVO en onze lokale uitvoerende partnerorganisatie Association Dagnal Roobe (ADR) vonden in 2020 om veiligheidsredenen
plaats in en rond de stad. De projecten waren gefocust op het schrijnende tekort aan drinkwater, voedsel en sanitaire middelen. Daarnaast is er een start gemaakt met een jaarlijks terugkerende boomplantdag! Gelukkig zijn er ook altijd hoopgevende signalen. De vrouwen van het dorp Bossey Dogabe waren gevlucht maar zijn inmiddels teruggekeerd naar hun groentetuinen. Ook op andere plekken waar wij eerder tuinen hebben aangelegd komen de vrouwen mondjesmaat weer terug. Ondanks de moeilijke situatie blijven de mensen werken aan een leefbare regio voor nu en toekomstige generaties.

Archief van jaarverslagen