Jaarverslagen

Inleiding jaarverslag 2018

Hierbij treft u het jaarverslag aan van Stichting Steun voor Oudalan. Een bewogen jaar waarbij we trots zijn op de resultaten die onze partnerorganisatie Association Dagnal Roobe heeft geboekt samen met de bevolking in de gemeente Gorom-Gorom, provincie Oudalan. Ondanks dat onze stichting nog maar enkele jaren bestaat is er sprake van een behoorlijke uitbreiding van activiteiten zoals het aantal groentetuinen dat in gebruik is genomen. Met het oog op de toekomst waarbij verdere opschaling het doel is hebben wij het initiatief genomen om een deel van onze projectactiviteiten in het najaar van 2018  naar een grotere professionele organisatie over te hevelen. Meer hierover leest u in dit jaarverslag. Ook aandacht voor de sterk toegenomen onveiligheid in de provincie Oudalan waar de bevolking zwaar onder druk is komen te staan. Afgelopen jaar hebben Ester Banning en Ton Olofsen het bestuur verlaten wegens drukke werkzaamheden. Het bestuur zoekt daarom versterking en zou graag enkele nieuwe bestuursleden welkom heten. Wij bedanken de familiefondsen die ons hebben gesteund, Het Anton Jurgens fonds, Stichting Wilde Ganzen, het bedrijf Transfer Solutions en alle donateurs die onze stichting afgelopen jaar hebben gesteund. Heel veel dank aan stichting AFOS die met ons samenwerkt en al veel projecten dankzij giften mogelijk heeft gemaakt.  

ADR bespreekt de voortgang van de projecten met de deelnemers